Machine Learning trong tiếp thị

Machine Learning trong tiếp thị

Machine Learning giúp các nhà tiếp thị phân khúc khách hàng, dự đoán thời gian, dự báo LTV của khách hàng và cá nhân hóa

MARKETING KEICHY

Phone: 0347 987 766

Email: keichytran@gmail.com

Web: quangcaoquantriwebsite.com

Địa chỉ: 52/2 Cầu Muông Quang, Thôn 2, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.