Machine Learning trong tiếp thị

Machine Learning trong tiếp thị

Machine Learning giúp các nhà tiếp thị phân khúc khách hàng, dự đoán thời gian, dự báo LTV của khách hàng và cá nhân hóa

Tìm SEO tiêu cực

Tìm SEO tiêu cực

SEO tiêu cực (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) có thể được định nghĩa theo nhiều cách. Đối thủ cạnh tranh của bạn có

Big data Digital marketing

Big data Digital marketing

Ngay khi bạn đề cập đến tiếp thị kỹ thuật số( digital marketing) , hầu hết mọi người bắt đầu đảo mắt khi họ chỉ

10 loại nội dung blog

10 loại nội dung blog

Viết blog, vâng, tôi biết bạn sẽ thêm nhiều bài viết hoàn toàn mới vào blog của mình. Nhưng bạn có bản thiết kế các

Kiểm tra audit SEO

Kiểm tra audit SEO

Để đảm bảo rằng tất cả các phương pháp SEO đang hoạt động trong thực tế , bạn cần thực hiện kiểm tra audit SEO

MARKETING KEICHY

Phone: 0347 987 766

Email: keichytran@gmail.com

Web: quangcaoquantriwebsite.com

Địa chỉ: 52/2 Cầu Muông Quang, Thôn 2, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.