Domain Authority

Domain Authority là gì?

Domain Authority (DA) là điểm xếp hạng website, là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả mức độ có thẩm quyền của một tên miền dựa trên các liên kết ngược trỏ đến tên miền, cũng như các yếu tố SEO ngoài trang khác.

Thuật ngữ này lần đầu tiên được đặt ra bởi Moz và được sử dụng trong điểm DA của họ ( điểm xếp hạng tên miền), nhằm mục đích đo lường thẩm quyền của một tên miền giống như cách mà các công cụ tìm kiếm có thể làm như vậy. Ngày nay, quyền hạn miền được sử dụng để tham chiếu đến khái niệm quyền hạn của miền nói chung và do đó không còn được liên kết duy nhất với công cụ của họ nữa.

Domain Authority là gì?
Domain Authority là gì?

Khi người làm SEO nói về thẩm quyền tên miền hoặc thẩm quyền của một tên miền / trang web, họ thường đề cập đến khái niệm tổng thể. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho những người mới bắt đầu làm SEO.

Điểm MOZ DA

Điểm Domain Authority là một số liệu do Moz phát triển nhằm mục đích cung cấp dấu hiệu về khả năng xếp hạng tên miền trong SERPs. Chỉ số DA sử dụng các yếu tố SEO ngoài trang khác nhau để đánh giá thẩm quyền của một miền, cho chúng điểm từ một đến một trăm.

Điểm Domain Authority hoạt động trên thang đo logarit giúp tăng điểm thấp hơn điểm cao hơn dễ dàng hơn rất nhiều. Chuyển điểm DA từ 10 sang DA 20 dễ dàng hơn nhiều so với việc chuyển từ DA 50 sang DA 60.

MOZ DA score
MOZ DA score

Mặc dù Điểm số xác thực miền có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn dấu hiệu về mức độ có thẩm quyền của miền và khả năng xếp hạng của miền trên các công cụ tìm kiếm, nhưng nó không phải là yếu tố được Google hoặc các công cụ tìm kiếm khác trực tiếp sử dụng.

Có nhiều công cụ khác cung cấp điểm số tương tự cho Domain Authority, thường có các tên tương đối giống nhau như điểm số miền và xếp hạng miền. Tất cả các công cụ này nhằm mục đích cung cấp cho bạn dấu hiệu về cơ hội một miền phải xếp hạng trong SERPs nhưng không được Google sử dụng trực tiếp.

Domain Authority như một thuật ngữ chung

Domain Authority được sử dụng như một thuật ngữ để mô tả “sức mạnh” mà một miền có. Tên miền có nhiều liên kết ngược chất lượng cao từ các trang có liên quan cao thường được coi là tên miền có thẩm quyền tên miền cao. Miền mới hoặc miền có rất ít liên kết có thể được coi là có Domain Authority thấp.

Khi xây dựng liên kết đến một miền, SEO có thể nói rằng họ đang làm việc để tăng thẩm quyền của miền. Tuy nhiên, các yếu tố ngoài trang khác như đề cập thương hiệu, trích dẫn và quảng bá trên mạng xã hội cũng có thể được coi là các yếu tố làm tăng thẩm quyền chủ quan của miền.

Domain Authority và công cụ tìm kiếm

Ý tưởng về Domain Authority dựa trên các yếu tố mà công cụ tìm kiếm đã thừa nhận sử dụng, như  xây dựng liên kết ngược hoặc thẩm quyền của tên miền như được đề cập trong Nguyên tắc đánh giá chất lượng của Google .

Domain Authority và công cụ tìm kiếm
Domain Authority và công cụ tìm kiếm

Tuy nhiên, nó không phải là thứ được thực hiện trực tiếp bởi các công cụ tìm kiếm. Người làm SEO sử dụng các công cụ cung cấp các dấu hiệu về thẩm quyền của miền làm thước đo chuẩn để cung cấp một hướng dẫn bổ sung, có thể đo lường được cho các nỗ lực SEO của họ thay vì mục tiêu trực tiếp. Các KPI chính được sử dụng trong SEO dựa trên các kết quả trực tiếp như lưu lượng truy cập trang web và chuyển đổi, trong số những KPI khác.

Tại sao nó lại quan trọng đối với SEO

Mặc dù Domain Authority không được công cụ tìm kiếm trực tiếp sử dụng, nhưng nó cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách trang web tổng thể của bạn có thể so sánh với các trang web khác trên web. Điều này có thể giúp SEO và quản trị viên web tối ưu hóa trang web của họ bằng cách cung cấp cho họ dữ liệu hỗ trợ về tiến trình SEO off-page của họ.

*Views ( 453 )
MARKETING KEICHY

Phone: 0347 987 766

Email: keichytran@gmail.com

Web: quangcaoquantriwebsite.com

Địa chỉ: 52/2 Cầu Muông Quang, Thôn 2, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.