Mật độ Từ khoá

Mật độ từ khóa, còn được gọi là mật độ cụm từ khóa, là tỷ lệ phần trăm các từ trên một trang khớp với một từ khóa . Mật độ từ khóa có thể cung cấp dấu hiệu sơ bộ về mức độ quan trọng của một từ trên một trang hoặc mức độ tối ưu hóa của một trang cho một từ hoặc cụm từ nhất định, bằng cách hiển thị phần trăm số từ trên trang phù hợp với từ khóa.

Mặc dù mật độ từ khóa từng là một phần quan trọng của SEO, nhưng nó đã giảm tầm quan trọng khi các công cụ tìm kiếm thêm nhiều yếu tố xếp hạng hơn và cải thiện những yếu tố họ đang sử dụng. Điều này dẫn đến các lựa chọn thay thế khác nhau cho mật độ từ khóa được tạo bởi các SEO, thường phức tạp hơn rất nhiều.

Lịch sử mật độ từ khóa

Trong những ngày đầu của công cụ tìm kiếm, những thứ như tần suất cụm từ và mật độ từ khóa là những yếu tố xếp hạng chính. Bằng cách thêm nhiều từ khóa hơn vào trang của mình, bạn có thể dễ dàng đưa spam lên đầu SERP .

Tuy nhiên, khi các công cụ tìm kiếm bắt đầu ngăn chặn thư rác và thêm nhiều yếu tố xếp hạng  google hơn để cải thiện kết quả hiển thị cho người dùng của họ, các yếu tố SEO trên trang đơn giản như mật độ từ khóa và tần suất cụm từ đã mất đi một số hiệu quả của chúng.

Lịch sử mật độ từ khóa
Lịch sử mật độ từ khóa

Trong những năm qua, khi các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về các trang web và mục đích tìm kiếm, các biến thể từ khóa và các từ liên quan cũng trở nên quan trọng hơn. Điều này đã dẫn đến nhiều hình thức mật độ từ khóa khác nhau, thường phức tạp hơn được giới SEO ưa chuộng. Mặc dù mật độ từ khóa vẫn được coi là có vị trí của nó trong SEO, nhưng cách nó được sử dụng đã thay đổi đáng kể.

Giờ đây, nó được sử dụng nhiều hơn như một dấu hiệu về mức độ liên quan, hơn là một thứ gì đó để làm cơ sở cho việc tối ưu hóa trên trang của bạn.

Nhiều công cụ khác nhau đã được tạo ra để đánh giá tầm quan trọng của các từ trong văn bản, hầu hết trong số đó sử dụng các phương pháp khác nhau, thường phức tạp hơn, như TF * IDF . Các công cụ này dường như có mức độ hiệu quả khác nhau nhưng nhìn chung được coi là hiệu quả hơn mật độ từ khóa cơ bản.

Mật độ từ khóa được tính như thế nào?

Mật độ từ khóa được tính bằng cách chia số lần một từ khóa có thể được tìm thấy trên trang cho tổng số từ trên một trang, nhân với 100. Điều này cho bạn phần trăm mật độ từ khóa.

Mật độ từ khóa được tính như thế nào?
Mật độ từ khóa được tính như thế nào?

Ví dụ: nếu chúng ta có một trang có 2000 từ chứa một từ khóa nhất định 50 lần, mật độ từ khóa là (50/2000) x100 = 2,5%

Mật độ từ khóa lý tưởng là gì?

Mặc dù tỷ lệ phần trăm mật độ từ khóa trung bình được thấy trên toàn bộ tìm kiếm đôi khi được khuyến nghị, nhưng người ta thường chấp nhận rằng mật độ từ khóa lý tưởng khác nhau cho mỗi cụm từ tìm kiếm và điều quan trọng hơn là viết cho người dùng hơn là cho công cụ tìm kiếm hoặc để đạt được một mức mật độ từ khóa nhất định.

Điều này đã khiến hầu hết các công cụ SEO trên trang bao gồm cả công cụ của chúng tôi điều chỉnh đề xuất cho phù hợp với từ khóa mà bạn đang cố gắng xếp hạng.

Mật độ từ khóa lý tưởng là gì?
Mật độ từ khóa lý tưởng là gì?

Các công cụ này xem xét các trang xếp hạng trong SERPs cho một từ khóa nhất định và sau đó cung cấp cho bạn các chỉ dẫn về số lần bạn nên thêm hoặc xóa một từ khóa dựa trên các trang đã xếp hạng cho từ khóa đó. Điều này cung cấp cho bạn mật độ từ khóa lý tưởng cho một kết quả tìm kiếm cụ thể thay vì tổng quát dựa trên mức trung bình trên toàn bộ bối cảnh tìm kiếm.

Mức độ liên quan của nó đối với SEO

Mật độ từ khóa vẫn có liên quan đến SEO theo nhiều cách khác nhau, mặc dù người ta thường chấp nhận rằng việc viết cho khách truy cập quan trọng hơn việc cố gắng đạt được một mật độ từ khóa nhất định. Nó có thể được sử dụng để tìm các từ khóa quan trọng nhất trên một trang, cũng như cung cấp cho bạn dấu hiệu về tần suất bạn nên sử dụng một từ khóa trên trang của mình.

Tuy nhiên, nhiều biến thể nâng cao hơn của mật độ từ khóa thuần túy đã được tạo ra, được sử dụng bởi các công cụ SEO khác nhau.

Các phương pháp này thường được coi là hiệu quả hơn trong cộng đồng SEO vì các công cụ tìm kiếm sử dụng nhiều hơn mật độ từ khóa trong thuật toán của chúng.

Trong vài năm qua, các công cụ tìm kiếm cũng đã hiểu rõ hơn về mục đích tìm kiếm cũng như nội dung trên các trang, tập trung hơn nữa vào mật độ từ khóa và thay vào đó tập trung vào những từ và cụm từ thực sự có nghĩa là gì, thay vì chỉ tập trung vào đối sánh chính xác từ khóa.

*Views ( 727 )
MARKETING KEICHY

Phone: 0347 987 766

Email: keichytran@gmail.com

Web: quangcaoquantriwebsite.com

Địa chỉ: 52/2 Cầu Muông Quang, Thôn 2, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.