Liên kết Nofollow

Các liên kết nofollow là gì?

Các liên kết nofollow là các liên kết với rel=”nofollow”thẻ, điều này nói với các công cụ tìm kiếm không đi theo liên kết. Điều này làm giảm hiệu quả của chúng trong việc cải thiện thứ hạng công cụ tìm kiếm của bạn vì các công cụ tìm kiếm không sử dụng chúng như một tín hiệu xếp hạng mạnh.

Trước đây, khi Xếp hạng trang vẫn được Google hiển thị, các liên kết Nofollow không vượt qua Xếp hạng trang, điều này cho thấy chúng không hiệu quả lắm trong việc cải thiện SEO off-page của một trang web. Vì Xếp hạng trang không còn được Google hiển thị, nên chỉ có thể thấy sự khác biệt giữa các liên kết có và không có thuộc tính nofollow thông qua nghiên cứu tương quan về SERPs hoặc các bài kiểm tra tại hiện trường.

Các liên kết nofollow là gì?
Các liên kết nofollow là gì?

Tại sao thẻ nofollow tồn tại ?

Thẻ nofollow tồn tại để cho các công cụ tìm kiếm biết rằng một liên kết không được tính vào thứ hạng của trang web. Trong những ngày đầu của SEO, spam backlink từng là một cách dễ dàng để tăng thứ hạng.

Điều này cho phép các SEO mũ đen xây dựng một số lượng lớn các liên kết chất lượng thấp, chẳng hạn như các liên kết bình luận trên blog, để thao túng các thuật toán của công cụ tìm kiếm. Điều này thường xảy ra với chi phí của các trang web mà các liên kết đã được đặt trên đó.

Tuy nhiên, vào năm 2005, thuộc tính nofollow đã được giới thiệu để giúp giảm spam xây dựng liên kết, cho phép chủ sở hữu trang web yêu cầu các công cụ tìm kiếm không tính một liên kết vào thứ hạng của trang web.

Tại sao thẻ nofollow tồn tại ?
Tại sao thẻ nofollow tồn tại ?

Backlinks vượt qua nước liên kết ảnh hưởng đến Xếp hạng trang của một miền khi nó vẫn được Google công khai. Khi Xếp hạng trang được hiển thị, các liên kết có thuộc tính Dofollow rõ ràng đã chuyển Xếp hạng Trang vào trang được liên kết, cho thấy rằng Google đã sử dụng liên kết. Các liên kết có thuộc tính nofollow đã không chuyển PageRank đến trang mà chúng liên kết đến.

Thuộc tính nofollow cho phép quản trị viên web chỉ ra với các công cụ tìm kiếm rằng họ không muốn trang web của họ được liên kết với một liên kết. Ban đầu được sử dụng để giải quyết spam bình luận blog, chúng bắt đầu được sử dụng cho nhiều trường hợp hơn khi không kiếm được liên kết.

Khi các liên kết nofollow được sử dụng

  • Đối với các liên kết trong nhận xét blog và nội dung do người dùng tạo khác
  • Đối với các liên kết trong quảng cáo và biểu ngữ
  • Đối với các liên kết trả phí
  • Khi chủ sở hữu trang web không muốn trang web của họ được liên kết với trang web được liên kết với
Khi các liên kết nofollow được sử dụng
Khi các liên kết nofollow được sử dụng

Nofollow so với Dofollow

Thuộc tính Dofollow đối lập với thuộc tính nofollow và được sử dụng khi chủ sở hữu trang web muốn liên kết được tính vào thứ hạng tìm kiếm của trang web khác. Nó được sử dụng khi một liên kết được coi là một giới thiệu thuần túy, ví dụ, một tài liệu tham khảo / nguồn trong một bài báo hoặc bài báo thông tin, hoặc một liên kết biên tập trong một blog.

Lợi ích của SEO

Mặc dù Google luôn tuyên bố rằng hầu hết các liên kết nofollow không được tính vào thứ hạng của một trang, nhưng Google gần đây đã thay đổi cách sử dụng các liên kết nofollow, giờ đây họ coi chúng như là những gợi ý. Điều này có nghĩa là các liên kết nofollow có ảnh hưởng đến thứ hạng của trang, mặc dù nó vẫn được coi là ít ảnh hưởng hơn các liên kết Dofollow.

Tầm quan trọng đối với SEO

Thuộc tính nofollow là một phần quan trọng của SEO, cả từ góc độ trên trang cũng như từ góc độ ngoài trang. Mặc dù ít có lợi hơn liên kết Dofollow, nhưng liên kết nofollow vẫn có một số giá trị SEO và có thể giúp trang web của bạn xếp hạng cao hơn trong SERPs.

Ngoài các lợi ích xếp hạng trực tiếp, việc triển khai chính xác thuộc tính nofollow nếu bạn cung cấp các liên kết / quảng cáo trả phí trên trang web của mình có thể giúp trang web của bạn tránh bị phạt. Do đó, hiểu các nguyên tắc của công cụ tìm kiếm về việc sử dụng thuộc tính nofollow cũng là một phần quan trọng của SEO on-page .

*Views ( 502 )
MARKETING KEICHY

Phone: 0347 987 766

Email: keichytran@gmail.com

Web: quangcaoquantriwebsite.com

Địa chỉ: 52/2 Cầu Muông Quang, Thôn 2, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.