Các vấn đề với tiêu đề H1

Mẹo tối ưu hóa

Tiêu đề cung cấp cấu trúc cho văn bản đang chạy và cải thiện khả năng đọc cho khách truy cập. Ngoài ra, các tiêu đề, trên tất cả là tiêu đề H1, cung cấp một cái nhìn tổng quan về nội dung trang, tương tự như tiêu đề trang. Các công cụ tìm kiếm phân tích các tiêu đề cho phù hợp và coi các từ khóa được sử dụng trong các tiêu đề là quan trọng tương ứng.

Tiêu đề cung cấp cấu trúc cho văn bản
Tiêu đề cung cấp cấu trúc cho văn bản

Nói chung, các tiêu đề được sắp xếp theo thứ bậc từ H1 đến H7, tiêu đề H1 là tiêu đề quan trọng nhất trong số đó. Tiêu đề này nên tóm tắt nội dung hoàn chỉnh của trang với các từ khóa quan trọng nhất. Một trang chỉ nên chứa một tiêu đề H1. Nhưng bạn có thể sử dụng một số tiêu đề H1 nếu tài liệu yêu cầu điều này.

Tuy nhiên, không có lý do gì bạn không nên bắt đầu với H1 cấp đầu tiên khi sử dụng các tiêu đề.

Hãy ghi nhớ những điều sau khi chọn tiêu đề H1

Chỉ nên có một tiêu đề H1 trên mỗi trang
Chỉ nên có một tiêu đề H1 trên mỗi trang
 • Chỉ nên có một tiêu đề H1 trên mỗi trang
 • Hệ thống phân cấp tiêu đề phải xuất hiện theo thứ tự giảm dần mà không có khoảng trống (H1 theo sau là H2, v.v.)
 • Tiêu đề H1 phải phù hợp với nội dung trang
 • Các thẻ H1 phải chứa các từ khóa có liên quan
 • Văn bản trong thẻ H1 không được vượt quá độ dài khoảng 120 ký tự
 • Tiêu đề chỉ nên được sử dụng để nhấn mạnh nội dung, không sử dụng cho các yếu tố điều hướng, liên kết, v.v.

Những lỗi thường gặp khi chọn tiêu đề H1

 • Thẻ H1 bị thiếu
 • Không có nội dung nào trong thẻ H1
 • Nội dung H1 bao gồm một từ đơn
Những lỗi thường gặp khi chọn tiêu đề H1
Những lỗi thường gặp khi chọn tiêu đề H1
 • Nội dung H1 quá ngắn (ví dụ: chỉ có hai từ rất ngắn)
 • Nội dung thẻ H1 quá dài (Nếu thẻ H1 chứa hơn 120 ký tự, nó có thể được coi là nhồi nhét từ khóa)
 • Nội dung thẻ H1 quá chung chung
 • Có các yếu tố điều hướng và liên kết trong thẻ H1

Xem thêm: Tiêu đề H1-H6

*Views ( 460 )
MARKETING KEICHY

Phone: 0347 987 766

Email: keichytran@gmail.com

Web: quangcaoquantriwebsite.com

Địa chỉ: 52/2 Cầu Muông Quang, Thôn 2, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.