Các vấn đề với tiêu đề

Mẹo tối ưu hóa

Tiêu đề là một cách tuyệt vời để cung cấp cấu trúc có ý nghĩa và có thứ bậc cho văn bản và nội dung trên một trang. Ngoài ra, chúng phải chứa các từ khóa phù hợp với nội dung và xuất hiện theo thứ tự phân cấp giảm dần. Hơn nữa, bạn không nên bỏ qua hệ thống phân cấp khi sử dụng tiêu đề (tiêu đề H1 luôn được theo sau bởi tiêu đề H2, v.v.).

Mẹo tối ưu hóa
Mẹo tối ưu hóa

Các tiêu đề không được sử dụng cho các yếu tố điều hướng như menu và liên kết hoặc cho các tiêu đề trong bố cục xung quanh (ví dụ: biểu mẫu liên hệ, danh sách blog, v.v.). Nhiệm vụ chính của họ là cấu trúc nội dung văn bản thực tế của một trang. Chỉ cần tự hỏi liệu các tiêu đề bạn muốn sử dụng có liên quan đến nội dung của trang hay không. Nếu không, bạn không nên coi nó như một tiêu đề.

Xin lưu ý: Số lượng tiêu đề phải liên quan đến lượng văn bản.

Mẹo tối ưu hóa
Mẹo tối ưu hóa

Hãy ghi nhớ những điều sau khi sử dụng tiêu đề 

 • Nên chọn các tiêu đề phù hợp với nội dung
 • Thứ bậc tiêu đề phải giảm dần mà không có khoảng trống (H1 theo sau là H2, v.v.)
 • Các tiêu đề phải chứa các từ khóa có liên quan
 • Tiêu đề không được quá dài
 • Tiêu đề chỉ nên được sử dụng để đánh dấu nội dung, không dùng cho các yếu tố điều hướng, liên kết, v.v.
Nên chọn các tiêu đề phù hợp với nội dung
Nên chọn các tiêu đề phù hợp với nội dung

Các vấ đề với tiêu đề – lỗi thường gặp

 • Các đề mục có cùng nội dung
 • Thẻ tiêu đề trống
 • Khoảng trống trong phân cấp tiêu đề (H1, H2, H4)
 • Lỗi trong thứ tự tiêu đề (H1, H3, H2)
 • Quá nhiều tiêu đề liên quan đến lượng văn bản
 • Yếu tố điều hướng và liên kết trong tiêu đề

Xem thêm: Thẻ Tiêu đề meta

*Views ( 528 )
MARKETING KEICHY

Phone: 0347 987 766

Email: keichytran@gmail.com

Web: quangcaoquantriwebsite.com

Địa chỉ: 52/2 Cầu Muông Quang, Thôn 2, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.