Thẻ Canonical Tag

Định nghĩa

Liên kết chuẩn (còn được gọi là thẻ chuẩn, URL chuẩn hoặc URL chuẩn hóa URL) được bao gồm trong mã HTML của trang web để chỉ ra nguồn nội dung ban đầu. Đánh dấu này được sử dụng để giải quyết các vấn đề về SEO với nội dung trùng lặp phát sinh khi các trang khác nhau với các URL khác nhau chứa nội dung giống hệt nhau hoặc gần giống nhau. Vấn đề nội dung trùng lặp này có thể phát sinh theo một số cách mà quản trị viên trang web thường không biết, bao gồm khi:

  • Một trang web có thể truy cập được có hoặc không có tiền tố “www” trong URL của nó
  • Một trang web có thể truy cập được thông qua giao thức “HTTP” và “HTTPS”
  • Có nhiều phiên bản của một trang web sử dụng các URL khác nhau (ví dụ: phiên bản in hoặc khi sử dụng các danh mục sắp xếp, v.v.)

Đối với mục đích SEO, liên kết chuẩn hiển thị cho Google và các công cụ tìm kiếm khác URL nào tương ứng với nguồn nội dung ban đầu và sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Nó được thêm dưới dạng thẻ meta vào mọi phiên bản URL của một trang web nhất định và cho biết URL chuẩn. Lưu ý rằng liên kết chỉ là một đề xuất; Google có thể bỏ qua nó nếu nó được sử dụng không phù hợp.

Liên kết chuẩn
Liên kết chuẩn

Tốt nhất, mỗi trang của một trang web nên chứa một liên kết chuẩn để tránh nguy cơ trùng lặp nội dung trong tương lai.

Sử dụng đúng các liên kết chuẩn

Một liên kết chuẩn được thêm vào <head> của trang web để chỉ ra phiên bản URL chuẩn. Ví dụ: nếu các trang web

http://www.example.com/product.html

http://www.example.com/product_print.html

(phiên bản in)

đề cập đến cùng một nội dung và bạn muốn cho các công cụ tìm kiếm biết rằng cái đầu tiên là phiên bản URL chuẩn, bạn có thể thêm liên kết sau vào trang phiên bản in:

<link rel = “canonical” href = “http://www.example.com/product.html” />

Ngoài ra, bạn có thể đưa liên kết vào tiêu đề phản hồi HTTP.

Sử dụng đúng các liên kết chuẩn
Sử dụng đúng các liên kết chuẩn

Khi sử dụng thẻ chuẩn, hãy lưu ý rằng cả hai trang phải chứa (gần như) cùng một nội dung. Điều này có nghĩa là văn bản và hình ảnh trên cả hai trang phải giống hệt nhau. Nếu các trang chỉ liên quan đến cùng một chủ đề nhưng không chứa cùng nội dung, điều này có thể dẫn đến việc các công cụ tìm kiếm bỏ qua liên kết – hoặc thậm chí Google bỏ qua tất cả các liên kết như vậy trên trang web trong tương lai. Ví dụ: điều này có thể xảy ra khi nhiều liên kết chuẩn được đặt trên một trang.

Bạn cũng nên đảm bảo rằng trang đích của liên kết thực sự tồn tại và không chứa thẻ meta Robot “noindex”. Ngoài ra, tất nhiên, nó phải là trang mà bạn muốn Google hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Hơn nữa, loại liên kết này không thể được sử dụng cho các trang web được phân trang . Điều này có nghĩa là bạn không được thêm liên kết chuẩn vào các trang 2, 3, v.v. trỏ đến trang 1 của phân trang. Các trang này thường liên quan đến chủ đề, nhưng chúng không giống nhau về nội dung.

Nếu các liên kết chuẩn được sử dụng trong trường hợp này, chỉ trang đầu tiên được hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google, trong khi tất cả các trang khác sẽ bị bỏ qua. Một giải pháp SEO được chấp nhận là tạo một trang tổng quan với nội dung của tất cả các trang được phân trang và sử dụng liên kết chuẩn để chỉ ra rằng trang này sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Một khía cạnh khác cần lưu ý khi sử dụng thẻ Canonical tag là liên kết nằm trong phần đầu chứ không phải phần nội dung của trang.

Để đảm bảo rằng bạn không bỏ qua bất kỳ yêu cầu nào trong số này, chúng tôi đã tổng hợp một danh sách kiểm tra ngắn về các điểm chính:

  • Nội dung của cả hai trang (gần như) giống hệt nhau?
  • Có phải chỉ có một liên kết chuẩn trên mỗi trang không?
  • Trang mục tiêu có thực sự tồn tại không?
  • Có thẻ meta ‘ngăn lập chỉ mục’ trên trang mục tiêu không?
  • Trang chuẩn có phải là trang bạn muốn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm không?
  • Trang tổng quan đã được tạo cho các trang được phân trang chưa?
  • Liên kết có nằm trong phần đầu, chứ không phải phần nội dung của Mã HTML?

Ưu điểm SEO của thẻ chuẩn

Ưu điểm của thẻ chuẩn là nó có thể được thêm trực tiếp vào trang được đề cập – bạn không cần quyền truy cập vào cấu hình máy chủ, như đối với chuyển hướng phía máy chủ . Hơn nữa, bạn có thể sử dụng thẻ để chỉ định một trang chuẩn mà không cần chuyển hướng URL đến một URL khác.

Ưu điểm SEO của thẻ chuẩn
Ưu điểm SEO của thẻ chuẩn

Ngoài ra, khi bạn sử dụng một liên kết chuẩn, Google không còn phân chia thứ hạng trên các URL riêng lẻ nữa mà gộp nó lại, giúp cải thiện thứ hạng của trang chuẩn trong kết quả tìm kiếm. Tất cả điều này làm cho các liên kết chuẩn trở thành một công cụ quan trọng cho SEO được hỗ trợ bởi các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo và Bing.

*Views ( 603 )
MARKETING KEICHY

Phone: 0347 987 766

Email: keichytran@gmail.com

Web: quangcaoquantriwebsite.com

Địa chỉ: 52/2 Cầu Muông Quang, Thôn 2, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.