Soft 404

Soft 404 là gì?

Soft 404 là khi một trang không tồn tại theo một trang web, nhưng vẫn trả về mã phản hồi 200 (yêu cầu HTTP thành công). Điều này có thể xảy ra khi quản trị viên web tạo trang 404 “không tìm thấy trang” mà không trả lại mã phản hồi 404, ví dụ: cho khách truy cập biết rằng trang đó không tồn tại nhưng cho công cụ tìm kiếm biết rằng trang đó tồn tại.

Mặc dù soft 404 thường được coi là gây hại cho hiệu suất công cụ tìm kiếm của trang web, các trang được gắn nhãn soft 404 cũng có thể là các trang có nội dung mỏng nói chung hoặc các trang không có nội dung trên đó. Mặc dù về mặt kỹ thuật đây không phải là soft 404, nhưng điều quan trọng là phải sửa chúng vì chúng cũng có thể gây hại cho hiệu suất của bạn trong các công cụ tìm kiếm.

Soft 404 là gì?
Soft 404 là gì?

Sự khác biệt giữa 404 bình thường và soft 404

Mã phản hồi 404 là mã phản hồi được cung cấp bởi máy chủ của trang web cho biết rằng một trang không tồn tại. Điều này giúp các công cụ tìm kiếm hiểu không phải thu thập dữ liệu hoặc lập chỉ mục một trang, giảm bớt sự cồng kềnh của chỉ mục (tất cả các trang không liên quan được công cụ tìm kiếm lập chỉ mục) và tiết kiệm ngân sách thu thập thông tin .

Trang web trả về mã phản hồi 404 thường có trang lỗi 404 tùy chỉnh, trang này cho người dùng biết rằng một trang không tồn tại và thường liên kết đến các trang khác có thể hữu ích cho họ. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách ngăn chặn các điểm chết và cung cấp các trang thay thế có thể có lợi cho người dùng.

Các trang Soft 404 thường phân phát cùng một trang 404 cho người dùng nhưng trả về mã phản hồi 200, cho các công cụ tìm kiếm biết rằng trang đó là trang thực trên trang web. Điều này có thể gây ra nội dung mỏng và các vấn đề về nội dung trùng lặp , lập chỉ mục và / hoặc lãng phí ngân sách thu thập thông tin, có khả năng làm hỏng hiệu suất SEO của trang web.

Một ví dụ về trang 404 trên Forbes giúp giảm thiểu các ngõ cụt bằng cách liên kết đến các bài báo khác và cho phép người dùng truy cập vào menu và thanh tìm kiếm.
Một ví dụ về trang 404 trên Forbes giúp giảm thiểu các ngõ cụt bằng cách liên kết đến các bài báo khác và cho phép người dùng truy cập vào menu và thanh tìm kiếm.

Cách tìm Soft 404

Có một số cách phổ biến để tìm soft 404 trên trang web. Đầu tiên là sử dụng Google Search Console , gắn cờ soft 404 mà nó phát hiện ra. Điều này hiển thị cho bạn tất cả các trang mà Google đã gắn cờ là soft 404, cho phép bạn sửa chúng.

Một phương pháp phổ biến khác được sử dụng để tìm soft 404 là sử dụng công cụ thu thập thông tin, như công cụ kiểm tra SEO của chúng tôi . Các công cụ SEO trên trang hiển thị cho bạn mã trạng thái mà các trang khác nhau trả về, cho phép bạn duyệt qua chúng để tìm bất kỳ trang nào nên cung cấp mã 404 thay vì mã 200.

Sửa lỗi soft 404

Trả lại mã phản hồi chính xác

Nếu trang không tồn tại, thì việc đảm bảo nó trả về mã phản hồi 404 thay vì mã phản hồi 200 sẽ loại bỏ sự cố Soft 404

Chuyển hướng trang

Nếu trang đã di chuyển hoặc có một trang khác trên trang web của bạn có cùng chủ đề, chủ sở hữu trang web có thể chọn chuyển hướng URL  trang đó, loại bỏ vấn đề soft 404. Phương pháp này thường được sử dụng hơn khi có các liên kết ngược có giá trị trỏ đến trang soft 404.

Tối ưu hóa trang

Nếu trang đó là một trang thực không chính xác tạo ra lỗi soft 404 (ví dụ: do nội dung mỏng), việc cải thiện chất lượng nội dung trang có thể loại bỏ lỗi. Rất hiếm khi các công cụ tìm kiếm đánh dấu sai một trang là trang soft 404, nhưng nếu nó xảy ra thì đây có thể là một cách tốt để giải quyết nó.

Sửa lỗi Soft 404
Sửa lỗi Soft 404

Ý nghĩa SEO của soft 404

Soft 404 có thể gây ra một loạt các vấn đề về SEO. Ví dụ: nếu có nhiều trang giống hệt nhau trả về 200 mã, do thực tế là các trang “404 – trang không tìm thấy” của trang web đang trả lại 200 mã trạng thái, điều này có thể gây ra các vấn đề về nội dung trùng lặp trên một trang web, làm giảm chất lượng của trang web. của các công cụ tìm kiếm. Vấn đề tương tự này cũng có thể gây ra các vấn đề về nội dung mỏng vì các trang 404 thường không có nội dung nào hoặc có rất ít nội dung.

Tăng chỉ mục và lãng phí ngân sách thu thập thông tin là hai vấn đề SEO quan trọng khác mà soft 404 có thể gây ra. Vì các trình thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm dành thời gian thu thập dữ liệu các trang soft 404 và chúng có thể được lập chỉ mục nếu chúng không được gắn cờ ngay lập tức là soft 404, các soft 404 gây hại cho SEO tổng thể của trang web của bạn bằng cách tập trung ra khỏi các trang thực trên một trang web.

Nếu xây dựng liên kết ngược trỏ đến các trang Soft 404, liên kết có thể bị lãng phí và điều này cũng gây hại cho khả năng xếp hạng của các nội dung khác trên trang web của bạn.

*Views ( 513 )
MARKETING KEICHY

Phone: 0347 987 766

Email: keichytran@gmail.com

Web: quangcaoquantriwebsite.com

Địa chỉ: 52/2 Cầu Muông Quang, Thôn 2, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.