Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

1.Cài plugin SSL Zen

Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress
Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

2.Vào hosting CPanel = > file manager => public HTML => tạo folder Well-know =>  tạo Acme-challenge

Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress
Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

Trong hướng dẫn từng bước cài đặt trong bảo mật SSL Zen có đặt tên file sẵn và file cần tải về, sau khi tải về máy và úp ngược lên khu vực này.

Sau đó quay lại bước Cấu hình trong ssl zen => next => sẽ làm theo hướng dẫn tiếp theo.

Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress
Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

Vào SSL/TLS => chọn Manage SSL sites.

Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress
Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

Sau đó copy 3 file trong phần SSL Zen và dán vào trong này

Certificate: (CRT)

Private Key (KEY)

Certificate Authority Bundle: (CABUNDLE)

Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress
Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

Lưu xong => bạn vào lại SSL Zen và next để nó có nhận được không, nếu đúng thì bạn đã thành công và sẽ hiển thị kết quả như hình dưới.

Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress
Cài bảo mật SSL Zen cho wordpress

Xem thêm: Công cụ rút ngắn URL

*Views ( 427 )
MARKETING KEICHY

Phone: 0347 987 766

Email: keichytran@gmail.com

Web: quangcaoquantriwebsite.com

Địa chỉ: 52/2 Cầu Muông Quang, Thôn 2, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.