Các trang bị thiếu thuộc tính alt cho hình ảnh

Mẹo tối ưu hóa

Các thuộc tính thay thế của hình ảnh là các mô tả hình ảnh thay thế cung cấp thông tin có giá trị về hình ảnh được nhúng cho các công cụ tìm kiếm, giúp các công cụ tìm kiếm dễ dàng phân tích hình ảnh và phân bổ chúng cho một từ khóa hoặc chủ đề.

Mô tả hình ảnh thay thế cung cấp thông tin có giá trị về hình ảnh
Mô tả hình ảnh thay thế cung cấp thông tin có giá trị về hình ảnh

Ngoài ra, nếu không thể tải hình ảnh, văn bản trong mô tả hình ảnh thay thế sẽ xuất hiện trong trình duyệt. Ngoài ra, mô tả hình ảnh trong thuộc tính alt cho hình ảnh được trình duyệt giọng nói hỗ trợ và đọc ra. Điều này đảm bảo khả năng tiếp cận cho những người khiếm thị, những người sau đó sẽ có thể hiểu nội dung của trang web.

Văn bản trong mô tả hình ảnh thay thế sẽ xuất hiện trong trình duyệt
Văn bản trong mô tả hình ảnh thay thế sẽ xuất hiện trong trình duyệt

Nhận xét

Hơn nữa, đặt một tên tệp rõ ràng và có ý nghĩa cho hình ảnh của bạn là có lợi. Các công cụ tìm kiếm sẽ có thể diễn giải hình ảnh của bạn tốt hơn, điều này cũng có thể dẫn đến số lượng khách truy cập cao hơn thông qua tìm kiếm hình ảnh của Google. Ví dụ: nếu một bức ảnh hiển thị một con mèo, tên tệp phải là “cat.jpg” chứ không phải “DSC001.jpg“.

Đặt một tên tệp rõ ràng và có ý nghĩa cho hình ảnh của bạn là có lợi
Đặt một tên tệp rõ ràng và có ý nghĩa cho hình ảnh của bạn là có lợi

Những sai lầm tiềm ẩn

Đề xuất các giải pháp

  • Viết mô tả hình ảnh có ý nghĩa cho mọi hình ảnh
  • Chỉ sử dụng các từ khóa và mô tả phù hợp với hình ảnh
*Views ( 590 )
MARKETING KEICHY

Phone: 0347 987 766

Email: keichytran@gmail.com

Web: quangcaoquantriwebsite.com

Địa chỉ: 52/2 Cầu Muông Quang, Thôn 2, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.