Các trang bị thiếu thuộc tính alt cho hình ảnh

  Các trang bị thiếu thuộc tính alt cho hình ảnh

  Mẹo tối ưu hóa

  Các thuộc tính thay thế của hình ảnh là các mô tả hình ảnh thay thế cung cấp thông tin có giá trị về hình ảnh được nhúng cho các công cụ tìm kiếm, giúp các công cụ tìm kiếm dễ dàng phân tích hình ảnh và phân bổ chúng cho một từ khóa hoặc chủ đề.

  Mô tả hình ảnh thay thế cung cấp thông tin có giá trị về hình ảnh

  Mô tả hình ảnh thay thế cung cấp thông tin có giá trị về hình ảnh

  Ngoài ra, nếu không thể tải hình ảnh, văn bản trong mô tả hình ảnh thay thế sẽ xuất hiện trong trình duyệt. Ngoài ra, mô tả hình ảnh trong thuộc tính alt cho hình ảnh được trình duyệt giọng nói hỗ trợ và đọc ra. Điều này đảm bảo khả năng tiếp cận cho những người khiếm thị, những người sau đó sẽ có thể hiểu nội dung của trang web.

  Văn bản trong mô tả hình ảnh thay thế sẽ xuất hiện trong trình duyệt

  Văn bản trong mô tả hình ảnh thay thế sẽ xuất hiện trong trình duyệt

  Nhận xét

  Hơn nữa, đặt một tên tệp rõ ràng và có ý nghĩa cho hình ảnh của bạn là có lợi. Các công cụ tìm kiếm sẽ có thể diễn giải hình ảnh của bạn tốt hơn, điều này cũng có thể dẫn đến số lượng khách truy cập cao hơn thông qua tìm kiếm hình ảnh của Google. Ví dụ: nếu một bức ảnh hiển thị một con mèo, tên tệp phải là “cat.jpg” chứ không phải “DSC001.jpg“.

  Đặt một tên tệp rõ ràng và có ý nghĩa cho hình ảnh của bạn là có lợi

  Đặt một tên tệp rõ ràng và có ý nghĩa cho hình ảnh của bạn là có lợi

  Những sai lầm tiềm ẩn

  Đề xuất các giải pháp

  • Viết mô tả hình ảnh có ý nghĩa cho mọi hình ảnh
  • Chỉ sử dụng các từ khóa và mô tả phù hợp với hình ảnh