Tìm hiểu Digital marketing và Online marketing

Digital marketing và online marketing là từ đồng nghĩa dùng chỉ hoạt động marketing của doanh nghiệp .Tuy nhiên Digital Marketing mang ý nghĩa bao hàm hơn Online Marketing.

Digital Marketing (Tiếp thị kỹ thuật số) là gì?

Digital Marketing (Tiếp thị kỹ thuật số) là Phương pháp tiếp thị sử dụng thiết bị và nền tảng kỹ thuật số như Email, E-book, Games, Content Marketing, Video, Mobile Marketing, Quảng cáo TV, Digital OOH …v.v…Digital Marketing gồm hai phần: Online Marketing / Internet Marketing (Tiếp thị trực tuyến) và Digital Advertising (tiếp thị kỹ thuật số)

Dịch vụ digital marketing
Dịch vụ digital marketing

Internet/Online Marketing (Tiếp thị trực tuyến) là gì?

Internet/Online Marketing (Tiếp thị trực tuyến) là một phần của Digital Marketing, Online Marketing là hình thức tiếp thị sử dụng các phương tiện và các công cụ có thể kết nối Internet để truyền tải thông điệp.

Hình thức marketing này gồm các cách thức sau: SEO – SEM, Mobile Marketing, Email Marketing, Content Marketing, Social Marketing, CPM–CPC–CPA.

Dịch vụ digital marketing hiệu quả
Dịch vụ digital marketing hiệu quả

Điểm khác biệt giữa Digital Marketing với Online Marketing:

+ Digital marketing truyền tải thông điệp trên thiết bị số dù có kết nối với internet hay không. Online marketing truyền tải thông điệp khi khách hàng kết nối internet (có dây hoặc không dây).

+ Digital marketing có hình thái đa dạng và biến ảo hơn, trong khi Online marketing chỉ xoay quanh các banner và hiệu ứng liên quan đến web.

+ Phương tiện truyền của Digital marketing có NFC, Bluetooth, các thiết bị lưu trữ, billboard (bảng quảng cáo) tương tác ngoài trời và bao gồm cả internet. Online marketing chỉ gắn liền với internet.

*Views ( 705 )

Viết một bình luận

MARKETING KEICHY

Phone: 0347 987 766

Email: keichytran@gmail.com

Web: quangcaoquantriwebsite.com

Địa chỉ: 52/2 Cầu Muông Quang, Thôn 2, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.