Kênh B2B

Tiếp thị B2B là quá trình một doanh nghiệp tiếp thị sản phẩm / dịch vụ của mình cho một doanh nghiệp khác