Kiến thức marketing

TF*IDF

TF*IDF

  Table of Contents1 TF * IDF là gì ?2 Phép tính2.1 TF2.2 IDF2.3 Nhân TF và IDF3 Tầm quan trọng đối với SEO4 Nhược điểm… Read More »TF*IDF

  Soft 404

  Soft 404

   Table of Contents1 Soft 404 là gì?2 Sự khác biệt giữa 404 bình thường và soft 4043 Cách tìm Soft 4044 Sửa lỗi soft 4044.1… Read More »Soft 404

   Permalink

   Permalink

    Table of Contents1 Permalink là gì ?2 Sự khác biệt giữa liên kết cố định và liên kết động3 Permalink trong blog3.1 Hai trong số… Read More »Permalink

    Noindex

    Noindex

     Table of Contents1 Noindex là gì?2 Chỉ thị được sử dụng để làm gì và khi nào nó (không) có ý nghĩa?3 Cách triển khai… Read More »Noindex

     Thẻ meta

     Thẻ meta

      Table of Contents1 Thẻ meta là gì ?2 Các thẻ meta có liên quan đến công cụ tìm kiếm2.1 Sự miêu tả2.2 Loại nội dung2.3… Read More »Thẻ meta

      Hreflang

      Hreflang

       Table of Contents1 Hreflang là gì ?2 Các tình huống ứng dụng3 Cấu trúc của phần tử liên kết thay thế4 Thực hiện4.1 Đặc điểm… Read More »Hreflang

       HTTPS

       HTTPS

        Table of Contents1 Tìm hiểu về https2 Ứng dụng và chức năng của HTTPS3 Bảo mật và giới hạn của HTTPS4 Sự khác biệt với… Read More »HTTPS